Қаладан шыққан жасыл сызық қыбыланың бағытын көрсетеді.
Ендік   /  Бойлық